புதிய படைப்புகள்

விந்தை உலகம் :

விந்தை உலகம் :

வீரவணக்கம்

வீரவணக்கம்

வணக்கம்

வணக்கம்

திலீபன் அண்ணா

தியாக தீபம் திலீபனின் அஞ்சலிக்கவிதை

நான் விரும்பும் பெண்மை

உன்னையே நேசிக்கிறேன் உண்மையாக

ஒற்றை முத்தம்

அழகு அவள் அது

அன்பென்ற மழை

ஒரு பார்வை பார் ஒரே பார்வை பார்

தாய்மையின் வலி

உன்னோடு

ஏதோவொன்று

குழந்தைகள் தினம்

காத்திருக்கிறேன்

இதயம்

முரண்பாடு

இது வானத்தின் இசை

மழை

இது உனக்காக