புதிய படைப்புகள்

பறக்க ஆசைப்பட்ட செடியன்

உதைத்த காலுக்கு முத்தம்

மாப்பிள்​ளைகளுக்கு மரண தண்ட​னை

பீர்பால் புகையிலை

ஜராசந்தன் ஏமாறுதல்

உண்மை

விதைப்பு

தலைவன்

மகிழ்ச்சிக்கு வழி

புத்திசாலி ஆட்டுக்குட்டி

இனிப்பா உப்பா

கர்வம்

நாங்களும் நல்லவர்களே

மனிதபிறவி முடித்து

கணவனின் முதல் கண்ணீர் துளி

மனிதத்தின் விலை

தொலைந்து போன அப்பா அம்மா

இரவுசூரியன்

உயர்ந்த உள்ளம்